Pytania i odpowiedzi

Czy różnice kursowe powstałe na skutek innego kursu z faktury a innego z dnia zapłaty są podatkowymi różnicami kursowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy mogę księgować produkcję tylko na kontach zespołu 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób można naliczyć odsetki od udzielonej pożyczki z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Gdzie wykazać w bilansie i rachunku wyników akcje innej osoby prawnej wniesione aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z możliwości rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty faktur opierając się na wyrokach sądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty amortyzacji budynków nie będących własnością spółki są kosztami spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować anulowanie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dane powinny być uwzględnione w ewidencji prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest procedura utworzenia klasy integracyjnej w klasie I szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy taksówkarz na karcie podatkowej może wynajmować zabytkowe samochody osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy istnieje możliwość zawieszenia zajęć nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę leasingu operacyjnego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy istnieje limit wartościowy dla jednorazowej transakcji wymiany walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o., która ponosi koszty podróży służbowych wspólników, powinna je doliczyć do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować usługę wynajmu boiska sportowego drużynie zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy z nauczycielem mianowanym przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia można rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być zaksięgowana różnica pomiędzy wartością wynikającą z bilansu a wartością aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaktualizować dane firmy osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wykonanie usługi reklamowej skutkuje powstaniem obowiązku w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Według jakiego kursu podatnik powinien przeliczyć euro i z jakiego dnia należy zastosować kurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy budowa stawu rybnego na terenie przeznaczonym w mpzp pod lasy będzie zgodna z planem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy wydatki poniesione na zakup książek dla kursantów stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy raty leasingu mogą być bezpośrednio ujmowane w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie są opodatkowane dochody uzyskane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy faktura otrzymana od kontrahenta z Białorusi za promocję produktów podatnika stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć organizowane egzaminy z programów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi, który miał przerwę w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy należy dokonać refundacji środków przy spłacie pożyczki mieszkaniowej udzielonej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy obecnie w świadectwie pracy należy wpisywać pracownikom NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddawać godziny wolne za pracę w godzinach nadliczbowych według własnego uznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w NIP-2 należy zgłosić rachunek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wyceniać operacje na rachunku bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe wykupienia samochodu osobowego z leasingu operacyjnego przez osobę fizyczną i późniejsza jego sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo odzyskanie skradzionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy można uznać świadczenie rodzinne za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy rencistka utrzymująca studiującą, pełnoletnią córkę może skorzystać ze wspólnego z nią rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć zapłatę dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy montaż rozdzielni elektrycznej podlega opodatkowaniu wg stawki ryczałtu 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co jest przychodem, a co kosztem w momencie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinnam się zachować, jeżeli klient wymusza na mnie księgowania, z którymi się nie zgadzam?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć konto 303 Rozliczenie zakupu towarów, na którym jest saldo Ma?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować fakturę za wyrobienie pieczątki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jakiej wartości należy ująć akcje innej osoby prawnej wniesione aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak należy ująć w księgach środek trwały otrzymany w wyniku reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak potraktować kaucje mieszkaniowe wpłacane na konto depozytowe a następnie przekazywane na lokaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy materiały i narzędzia zużywane do wykonania usługi remontowej mogę księgować bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Kiedy szpital powinien zaprzestać amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo księgować produkcję, przesył oraz sprzedaż energii cieplnej z własnej kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy właściciel firmy może wybudować dla siebie dom przy użyciu pracowników i sprzętu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy inwentaryzacja budowlana budynku powinna zawierać rzut działki w odpowiedniej skali z naniesionym budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej instytucji kultury częściowy zwrot dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy VAT od wydatków niestanowiących kosztów podatkowych może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakiej opłacie podlega, wydana na podstawie ustawy Prawo wodne, decyzja legalizacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę z listopada, która wpłynęła do nas w lutym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy regulujące liczbę etatów niepedagogicznych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne