Pytania i odpowiedzi

Czy rada rodziców szkoły staje się płatnikiem podatku dochodowego od zawieranych umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak naliczyć odsetki od należności zapłaconej częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy godziny zajęć nauczania indywidualnego powinny być ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować zakup środka trwałego z leasingu w przypadku, kiedy wysokość faktury jest sporna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę korygującą pustą fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w poz. 32 informacji VAT-23 należy wykazać faktyczną cenę nabycia w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy finansując częściowo koszty studiów podyplomowych mogę odliczyć VAT z wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy mały podatnik może rozpocząć składanie deklaracji za okresy miesięczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może traktować transakcję jako WDT i zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy odszkodowanie z tytułu szkód górniczych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto jest stroną w podpisywaniu umów w zakresie ubezpieczeń grupowych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Kiedy można wyksięgować niewypłacone wynagrodzenie z umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy alimenty stanowią dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy otrzymana przez grupę producencką dotacja na zakup gruntu będzie korzystała ze zwolnienia w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim paragrafie należy zaklasyfikować wartość sprzedanych towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jakie są zasady korekty kosztów podatkowych w przypadku udzielenia rabatu w formie faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zatrudnić jednego pracownika u tego samego pracodawcy na dwa inne stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy pokrycie kosztów studiów zleceniobiorcy, stanowi podstawę uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak ująć w księgach fakturę za wykonanie komory hydroforowej na terenie należącym do gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy przeprowadzać badania pomiarów czynników szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy faktur związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionym nie należy wykazywać w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować korektę faktury wystawioną w marcu, która dotyczy sprzedaży za luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaki kurs waluty powinien zastosować podatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy faktura potwierdzająca wykup przedmiotu leasingu jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować darowiznę udziałów na rzecz matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób powinna rozliczać się spółka komandytowa, która prowadzi księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinien się rozliczyć podatnik, który wniósł aportem działalność do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie nagrody pracownikowi firmy współpracującej jest przychodem dla tej firmy czy dla jej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma prawidłowo refakturuje nabywane usługi najmu, jeśli sama otrzymuje je dużym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo ująć faktury dokumentujące usługi budowlane, które są świadczone w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można sfinansować inwestycję w ramach działalności z prywatnych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości nie będącej środkiem trwałym, a amortyzowanej w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób komornik powinien skorygować zauważony błąd w wyliczeniu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatne przyjęcie zużytego kartridża laserowego wywołuje określone skutki prawne w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu u źródła wypłacany zagranicznej firmie bonus za sprzedaż naszych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nadwyżkę towarów wysłanych do czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć w kosztach podatkowych wydatki na zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak w PKPiR rozliczyć na gruncie VAT kradzież auta firmowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Do kosztów którego roku zaliczyć fakturę dotyczącą grudnia 2011 r., a otrzymaną w styczniu 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy koszty obsługi prawnej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy składka AC, płacona za samochód ciężarowy, podlega ograniczeniu w kosztach do wartości 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć i kiedy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usług wykonywania nadruków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy jest możliwość księgowania w euro faktur otrzymywanych od polskich kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne