Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy emeryt, który otrzyma z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2018 r. zapomogę w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby będzie zwolniony od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., czy też będzie go obowiązywał go limit zwolnienia w wysokości 3000 zł rocznie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację