Czy organ ma prawo wszcząć egzekucję należnych opłat za pobyt dps, w sytuacji, gdy od decyzji ustalającej opłatę złożono odwołanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r.

PYTANIE

Osoba zobowiązana do alimentacji decyzją z dnia 30.10.2017 r. ma ustaloną odpłatność za pobyt członka rodziny w dps. Od decyzji złożyła odwołanie. Do obecnej chwili nie wywiązuje się z decyzji ustalającej odpłatność. Czy w takim stanie prawnym gdy decyzja znajdująca się w odwołaniu czyli jest nieprawomocna, Ośrodek ma prawo do wszczęcia egzekucji należnych opłat?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access