Pytania i odpowiedzi

Jaki jest kod PKD dla lecznictwa otwartego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak rozliczyć w CIT świadczenia dla lekarzy za promowanie produkowanego przez nas leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu różnic kursowych należy się kierować kursem zakupu z banku, czy kursem średnim NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób można dokonać wyboru komisji socjalnej, jeśli w zakładzie pracy nie funkcjonują związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła częściowe obciążanie pracownika kosztem leasingu auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w Polsce zagraniczny podatek u źródła zapłacony z tytułu sprzedaży licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje możliwość uproszczonego oznakowania w przypadku bardzo małego opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek złożenia CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić stan materiałów w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować wykorzystanie większej kwoty z ZFŚS niż faktycznie przysługiwała?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku przekazania waluty na krótkoterminowe lokaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanie od kontrahenta części towaru za darmo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych, jeżeli firma jest likwidowana w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować przychody ze sprzedaży oprogramowania, które stanowi u nas WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy w momencie zakupu materiał stanowi towar handlowy a rozlany do pojemników sprzedany pod nazwą handlową jest wyrobem gotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jaki należy postąpić jeżeli bank nie przekazuje informacji o kursach zastosowanych do rozliczenia transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak wycenić kredyt i czy powstaną różnice kursowe w przypadku prowadzenia PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie należy zaksięgować koszty udziału w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT powstaną w przypadku likwidacji starych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca, przy wypłacie wynagrodzenia za okres choroby, powinien uwzględnić w podstawie wymiaru premię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy diety zleceniobiorców mogą być niższe niż wynika to z odpowiedniego rozporządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zatrudnić swojego syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy moa dokonać potrącenia na poczet alimentów 60% wynagrodzenia netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać zmiany telepracy na poprzedni sposób świadczenia pracy w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który w 2015 r. mógłby przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

W jakim wymiarze pracownikowi obsługi zatrudnionemu na zastępstwo można udzielić urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka cywilna będzie mogła odliczać podatek od zakupów związanych z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo określić czy nauczycielce przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odsprzedaż bonów lojalnościowych klientom sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowy o pracę z nauczycielami likwidowanej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do stażu pracy nauczyciela można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osoba obsługująca sprężarkę powietrza powinna przejść odpowiednie szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy można udzielić 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeśli wniosek złożył tylko jeden ze współmałżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy okres służby wojskowej nauczyciela można zaliczyć do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć wniosek VAT-24?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość początkową mieszkania zakupionego 50 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć ilość godzin urlopu wypoczynkowego i dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie powinien rozliczyć notę obciążeniową agent ubezpieczeniowy wynagradzany prowizyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do uruchomienia i wyłączenia sprężarki o mocy powyżej 20 kW trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie są zasady wystawiania dokumentów księgowych przy nabywaniu środków trwałych w instytucjach kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy interpretować przepis art. 93 ust. 3b u.g.n.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Do jakiego momentu Zamawiający ma obowiązek udostępniać oferty Wykonawcom do wglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy różnice kursowe stanowią przychód bądź koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy odsprzedaż bonów upominkowych po cenie wyższej niż cena zakupu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie można rozwiązać umowę użytkowania gruntu zawartą z gminną spółdzielnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak zaksięgować dokonanie zwrotu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy firma ma obowiązek przechowywać dokumenty przewozowe (CMR, listy przewozowe) dotyczące WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych otrzymanych w drodze aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć przychody i koszty w przypadku odpłatnego poręczenia udzielonego przez podatnika spółce powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy w przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może sam poprawić deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne