Questions and answers

Czy przy transakcji łańcuchowej drugi w kolejności podmiot ma obowiązek wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego można amortyzować stawką 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stażyście przysługuje wolne za święto przypadające w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ścieki socjalno-bytowe powstające w wyniku bytowania pracowników zakładu można odprowadzać do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy uprawnienia urlopowe i czas pracy pracownika oddelegowanego do pracy we Francji należy rozliczać w oparciu o polski k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy urlop krótszy niż 14 dni można podzielić na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wartość biletu uzyskanego w ramach promocji sprzedaży podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w momencie przejęcia działki starostwa pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wód do celów żeglugi straci moc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wskazane opakowania, które są używane wielokrotnie, podlegają opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe do 100% można wyrównać pracownicy w ciąży przy kolejnej wypłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zadania gminy z zakresu pomocy socjalnej są tożsame z zadaniami OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawców potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wraz ze wstawieniem daty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy z faktur za paliwo oraz pozostałe wydatki eksploatacyjne można odliczyć 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy złamanie nogi może być uznane za uraz powstały wskutek wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy zmiana wysokości udziałów wywołuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT firma powinna zastosować na fakturze z tytułu wykonania projektu wraz z jego realizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do kompensaty zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak można planować czas pracy pracownika na przestrzeni kilkumiesięcznego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy opodatkować u wspólnika spółki jawnej sprzedaż prywatnej nieruchomości wraz z zabudowanym gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak opodatkować odsetki od lokaty bankowej założonej z prywatnych środków podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć występującego ze spółki cywilnej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy właściwość miejscową gminy ustala się według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakiej podstawie należy oceniać charakter premii przyznanej pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Od czego zależy wysokość dodatku za nadgodziny pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać wyceny produkcji w toku w spółce z o.o. będącej komunalnym przedsiębiorstwem robót drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy się odwołać od decyzji SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób okreslić limit transakcji w sytuacji, gdy powiązanie podmiotów nastąpiło w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym momencie wprowadzić sprowadzony pojazd do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie odebrał wezwania do uzupełnienia dokumentów bo wyjechał na wakacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy gmina może w mpzp narzucić wielkość powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w egzekucji wynagrodzenia za pracę pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy jeśli podatnik sprzedaje używane środki trwałe, może zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można zastosować podwyższony współczynnik amortyzacji dla analizatora widma?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należą się odsetki w przypadku wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty w związku z przedawnieniem zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi dla celów prywatnych należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odpłatność za nabytą nieruchomość stanowi jej wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za szkolenie pracownika przez firmę zewnętrzną powinna być usługą zwolnioną z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy partner może używać w spółce partnerskiej swój prywatny majątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać 50% VAT od zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie doradztwa BHP powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia umowy pracownikowi tymczasowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownik, któremu pracodawca wynajął mieszkanie, uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikom sklepu firmowego wyjątkowo otwartego w niedzielę można zaplanować pracę w ten dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikom wezwanym do sądu w dniu wolnym od pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy próbki odpadów przekazanych do badań laboratoryjnych należy wykazywać w ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy przejęciu na mocy art. 23[1] k.p. podlega pracownik zastępowany i zastępujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy spółka może odliczać VAT z faktur spedytorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku mieszkalnego należy rozliczyć w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż projektu obiektu handlowego powinna być opodatkowana VAT, czy PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 sierpnia 2015 r., Jurek Marek | Aktualne