Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przy jst prowadzona jest PKZP, której członkami są pracownicy kilku jednostek budżetowych.

Czy dla ułatwienia pracy spłatę rat pożyczek i wpłatę wkładów na koncie 135 można zaksięgować jedną kwotą przelewu przy jednoczesnym jej rozksięgowaniu na poszczególnych członków kasy na koncie 240?

Np. Wn 135 -10.000 Ma 240-1 - 500,00 240-2 - 500,00 240-3 - 500,00 itd.

Czy może na koncie 135 również konieczne jest księgowanie poszczególnych kwot?

Np. Wn 135 - 500,00 Ma 240-1 - 500,00 Wn 135 - 500,00 Ma 240-2 - 500,00 Wn 135 - 500,00 Ma 240- 3 - 500,00 itd.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?