Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka A (sprzedający w PL) zawarła umowę wieloletnią na dostawę towarów z kupującym (spółka z UE). Kupujący został upoważniony i wyznaczony na przedstawiciela spółki B, spółki C, spółki D (spółki z UE) w celu prowadzenia scentralizowanych negocjacji odnośnie zakupu produktów w 2019 r. Wszystkie firmy są czynnymi podatnikami VAT posiadającymi rejestrację do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zważywszy, że spółki B, C i D będą zawierały indywidualne umowy ze sprzedającym odnośnie produktów, które będą chciały kupić, a takie umowy będą zawierane na warunkach określonych niniejsza umową. Kupujący będzie negocjował podstawowe warunki umów o dostawy oraz stosowne ilości zakupów grupowych w imieniu spółek kupującego, Sprzedający wypłaci kupującemu prowizję w oparciu o ilość zakupionych przez spółki kupującego towarów (1% wartości dostarczonych towarów). Spółki kupującego zgadzają się na wypłacenie takiej prowizji kupującemu. Sprzedający przyzna kupującemu prowizję od obrotów zrealizowanych ze spółkami kupującego. Cena, ilość i rodzaj towaru zostaną ustalone przez strony (sprzedający-kupujący) w każdym miesiącu w formie oferty przekazanej przez sprzedającego do spółek kupującego. Może się zdarzyć (sporadycznie), że kupujący również kupi towar. Faktury sprzedaży wystawiane są na każda spółkę, reklamację będą wnoszone przez spółki kupującego. W 2020 r. kupujący wystawił fakturę (lub notę) na sprzedawcę z tytułu należnej jemu prowizji.

Czy na należną prowizję sprzedający powinien wystawić notę uznaniową (w sytuacji, kiedy kupujący nic nie kupił w danym roku)?

Czy w sytuacji, kiedy kupujący dokonał zakupu towarów - to do tych faktur należy wystawić korektę sprzedaży, a do pozostałej kwoty prowizji notę uznaniową?

Kupujący nie powinien wystawiać faktury (lub noty) na sprzedającego?

W momencie otrzymania faktury od kupującego sprzedający nie powinien rozpoznawać importu usług.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?