Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na żonę w sytuacji, gdy mąż otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy? - OpenLEX

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na żonę w sytuacji, gdy mąż otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W kwietniu Pan złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pkt 7 – wymaga, pkt 8 - nie dotyczy) z 2018 r. Pan posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z 2015 r. - wydane na stałe.

Wnioskodawca otrzymuje rentę z ZUS od 01.11.2019 r. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ww. renta przysługuje na stałe. Do 31.03.2020 r. wnioskodawca pracował.

Pani pobiera emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 30.09.2019 r. do nadal, oraz posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z 2018 r. Pani posiada również orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji do 30.11.2020 r. z 2017 r.

Czy Panu należy się świadczenie pielęgnacyjne na żonę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?