Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na wytwarzanie odpadów o kodzie 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Odpad przekazywany jest firmie, która przetwarza go w procesie odzysku R5. Firma posiada pozwolenie na przetwarzanie odpadu o kodzie ex10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych niepochodzące z palenisk fluidalnych. Wytwarzający odpady prowadzi ewidencję odpadu w BDO na odpad 10 01 80, tak jak ma w pozwoleniu zintegrowanym nie uzupełniając karty o informację ex. Wytwarzający odpad sporządzając kartę przekazania odpadów w informacji dot. rodzaju odpadów oprócz kodu 10 01 80 wpisuje również informację ex: mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - niepochodzące z palenisk fluidalnych (bez tego firma nie przyjęłaby odpadu).

Czy taki sposób postępowania jest prawidłowy?

Czy na karcie ewidencji odpadów również powinna znaleźć się informacja o ex, chociaż pozwolenie zintegrowane zawiera odpady zgodnie z katalogiem odpadów?

W katalogu odpadów nie ma żadnych ex.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?