Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

RZGW PGW Wody Polskie zwróciło się do starosty o podjęcie działań zmierzających do przekazania urządzenia wodnego – lewego wału przeciwpowodziowego rzeki X na rzecz Gminy (która jest inwestorem przebudowy drogi na wale) w trybie art. 216 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. i przepisów ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735). Grunty pod wałem stanowią własność Gminy i podmiotów prywatnych. Zdaniem tut. organu starosta nie ma możliwości prawnych przekazania wału przeciwpowodziowego. Takie możliwości posiadają Wody Polskie.

Czy starosta może podjąć działania zmierzające do przekazania wału przeciwpowodziowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?