Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę w czasie trwania epidemii koronawirusa na okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 42 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) – dalej k.p.)?

Czy możliwe jest przeniesienie/przesunięcie pracownika na inne stanowiska pracy, w zależności od zmieniającej się sytuacji związanej ze stanem epidemii SARS-CoV-2 na okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli pracownik wyraża na to zgodę?

Czy można w takim przypadku zastosować porozumienie zmieniające warunki pracy na czas określony (umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?