Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma w ramach prowadzonej działalności m.in. odbiera odpady płynne klasyfikowane jako niebezpieczne (np. wody zęzowe, odpady z czyszczenia zbiorników ładunkowych po produktach naftowych) z jednostek pływających zawijających do polskich portów i stoczni. Z uwagi na ilości odbieranych jednorazowo odpadów ze statku oraz możliwości techniczne (brak dostępu do statku od strony lądu, odbiór odpadów na radach portów) ww. odpady odbierane są przy wykorzystaniu własnych holowników i barek zbiornikowych. Następnie załadowana odpadami barka przypływa do określonego miejsca w porcie, gdzie stojąc przy nabrzeżu jest sukcesywnie opróżniana np. przy użyciu samochodów asenizacyjnych bądź autocystern. Pojazdy te przewożą odpady do instalacji ich przetwarzania.

Czy w opisanej sytuacji barka zbiornikowa jest miejscem magazynowania odpadów w ramach ich zbierania / przetwarzania?

Jeżeli tak, to jakie wymogi musi spełnić Przedsiębiorca, aby legalnie móc magazynować odpady, zwłaszcza w kontekście niemożności uzyskania tytułu prawnego do miejsca zacumowania barki (wody te stanowią morskie wody wewnętrzne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?