Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. działa jako konsorcjum, kupuje towary od różnych dostawców i sprzedaje je tylko do podmiotów będących jej właścicielami. Spółka działa w branży sanitarnej i instalacyjnej. Przedmiotem handlu przez spółkę są również towary podlegające obowiązkowej metodzie podzielonej płatności. Spółka w rzeczywistości jest pośrednikiem sprzedaży. W związku z wejściem MPP spółka wystąpiła do dostawców o wskazanie, które towary występują w załączniku 15 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u., aby móc prawidłowo wystawiać faktury sprzedaży. Część dostawców nie potrafiła jednoznacznie wskazać, które z ich towarów bezwzględnie występują w załączniku 15 do u.p.t.u. W związku z tym, jak wielu innych podatników, spółka przyjęła zasadę, że każdą fakturę o wartości ponad 15 tys. brutto oznaczała jako sprzedaż w MPP. Podobnie w przypadku zakupów, każdą faktur zakupową na ponad 15 tys. brutto płaciła w MPP. Spółka przygotowuje się teraz do "nowego JPK" mającego wejść od lipca 2020.

Czy dobrze rozumiemy, że od tego dnia aby prawidłowo określić, czy dany towar podlega MPP należy posługiwać się kodami CN, a w przypadku usług klasyfikacją PKWiU 2015?

Spółka chce wystąpić z informacją do swoich dostawców, aby bezwzględnie wskazywali kody CN na swoich fakturach.

Czy do prawidłowego oznaczenia w nowym JPK faktur podlegających obowiązkowej MPP spółce wystarczy kod CN, czy dostawca powinien również prawidłowo oznaczyć swoją fakturę sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?