Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić PINB w sytuacji, gdy inwestor chce złożyć dokumenty w celu odbioru inwestycji polegającej na budowie kilkudziesięciu obiektów budowlanych (estakad) w jednym zadaniu inwestycyjnym, a po wstępnej analizie dokumentów okazało się, że jeden z obiektów budowlanych (estakada nr 1) nie ma pozwolenia na budowę w pierwotnej (pierwszej) decyzji pozwolenia na budowę, jedynie w kolejnych decyzjach zmieniających inwestor wnioskował, o zmianę lokalizacji estakady nr 1 oraz o zmianę jej wartości charakterystycznych (to jest długości). Inwestor wezwany do organu podjął się wytłumaczenia całej sytuacji, opisując to tym, że projekt był bardzo skompilowany z dużą ilością samodzielnych obiektów budowlanych (estakad) i wielokrotnie wnioskował o zmianę pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę, w wyniku czego estakada nr 1, zamiast być nowo projektowana, we wniosku funkcjonuje jako już istniejącą (choć nie było na nią nigdy pozwolenia na budowę) i wnioskuje się o zmianę jej lokalizacji i długości. Należy dodać, że wydział administracji budowlanej zatwierdził zmianę lokalizacji obiektu budowlanego, który przedtem nigdy nie uzyskał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Jakie działania powinien podjąć PINB?

Czy pewien wszcząć procedurę legalizacji obiektu budowlanego (estakady nr 1), który nie uzyskał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę, a jedynie zmianę lokalizacji?

Jeżeli tak to na podstawie, jakiego przepisu ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.?

Albo może sprawa powinna zostać naprawiona poprzez zmianę do decyzji pozwolenia na budowę przez wydział administracji budowlanej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?