Questions and answers

New Czy na nowej (kolejnej) umowie o pracę musimy fizycznie wpisać kod zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy nauczycielowi za okres urlopu zdrowotnego przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

New Czy od bonów, kart premiowych i kart prepaid należy odprowadzać podatek dochodowy i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy osoba zatrudniona poprzez agencję pracy tymczasowej może być członkiem komisji bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

New Czy paragon niefiskalny może być ujęty w ewidencji sprzedaży VAT oraz w JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

New Czy podatnik ma prawo doliczyć VAT naliczony z faktury zakupy bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy podatnikowi przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupionych usług gastronomicznych i noclegowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy prywatna firma może przekazać gminie środki pieniężne na realizację konkretnego celu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Czy przekroczenie zapisów ilości magazynowania dla konkretnego odpadu wymaga zmian w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy przerzutem wód powierzchniowych może być przerzut z rowu kopalnianego do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

New Czy przy zakupie motoru i akcesoriów do motoru mogę odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy roboty polegające na remoncie istniejącej wieży telekomunikacyjnej wymagają zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

New Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy sprzedaż działek budowlanych powstałych w wyniku podziału gruntu rolnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

New Czy sprzedaż samochodu na rzecz osoby prywatnej należy nabić na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy sprzedaż wyrobów z bursztynu połączonych ze srebrem podlega MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy Środowiskowy Dom Samopomocy może funkcjonować w strukturach Centrum Usług Społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy trzeba podawać imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych jako bezpośredni kontakt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

New Czy uczeń klasy III szkoły podstawowej pozostający w edukacji domowej może być nieklasyfikowany do klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy ulgę IP BOX można stosować w sytuacji, gdy oprogramowanie nie jest ukończone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Czy wójt musi rozstrzygnąć te sprzeczności zgodnie z art. 77 ust. 9 u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

New Czy w przypadku robót budowlanych prowadzonych w czynnym budynku szpitala wymagane jest zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

New Czy wystarczy oświadczenie firmy przekazującej odpad o zwolnieniu z BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Czy występują przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Czy zadaszoną powierzchnie przy budynku gospodarczym do 35 m2 należy zaliczyć do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Czy zapewniony przez pracodawcę dojazd do pracy składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy zatrzymana kaucja gwarancyjna stanowi koszt kwalifikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

New Czy z pracownicą w wieku przedemerytalnym można rozwiązać umowę o pracę w trybie porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

New Ile dni urlopu wychowawczego wykorzystał pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

New Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana usługa wynajmu mieszkania dla przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jaką umowę należy sporządzić dla pracownika niepedagogicznego, który będzie wicedyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

New Jakie są konsekwencje zwolnienia od składek u przedsiębiorcy, który ukończył 60 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nowacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

New Jakie zapisy mogą być wprowadzone do regulaminu rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne