Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna, zawarła 31.07.2015 r. umowę kupna dłużnych papierów wartościowych od emitenta z zagranicy za pośrednictwem banku krajowego z terminem wykupu 13.08.2019 r., o wartości nominalnej 200.000 zł. W dniu wykupu otrzymała od emitenta kwotę 149.200 zł.

Czy jest ona zobowiązana do składania zeznania za rok 2019 PIT-38 (uzyskuje dochody wykazane w PIT-37), skoro uzyskała stratę, a odsetki lub dyskont od dłużnych papierów wartościowych opodatkowany jest 19% podatkiem ryczałtowym?

Jeśli tak to w jakich pozycjach należy wykazać kwoty nabycia i kwotę otrzymaną po wykupie ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?