Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest potrzebne uszczegółowienie w polityce rachunkowości informacji w postaci daty ujmowania w ciągu roku obrotowego, do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego, zdarzeń gospodarczych dokumentujących koszty?

Np. wprowadza się operacje gospodarcze dotyczące tego okresu, jeżeli dokumentujące je dowody wpłynęły nie później niż do 8 dnia następnego miesiąca.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?