Czy wobec pacjenta, który nie przestrzega zasad izolacji w oczekiwaniu na wyniki badania na COVID-19 można zastosować przymus... - OpenLEX

Czy wobec pacjenta, który nie przestrzega zasad izolacji w oczekiwaniu na wyniki badania na COVID-19 można zastosować przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szpitalu psychiatrycznym procedura przyjmowania pacjentów poprzedzona jest pobraniem od pacjenta wymazu, w celu wyeliminowania COVID-19. Do czasu uzyskania wyniku badania, pacjent zobowiązany jest przebywać w jednoosobowej sali.

Czy w stosunku do pacjenta, który nie przestrzega zasad izolacji (wychodzi z pokoju, nie zgadza się na odosobnienie, krzyczy) może zostać zastosowany przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia w oparciu o art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)?

Czy w stosunku do takiego pacjenta można zastosować przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia w oparciu o art.18 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685) w sytuacji, w której pacjent nie przestrzega zasad izolacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX