Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS realizuję wypłatę stypendium szkolnego w dwóch terminach, tj. w grudniu oraz w czerwcu poprzez zmianę pierwotnej decyzji. Wnioskodawcy składają oświadczenia, w których wyrażają zgodę na zmianę decyzji oraz deklarują swoją bieżącą sytuację społeczno-ekonomiczną. Stypendium przyznawane jest zazwyczaj w dwumiesięcznych okresach, np. październik i listopad, a po otrzymaniu kolejnej dotacji w drugim półroczu kwiecień i maj.

Co w sytuacji, gdy strona w styczniu zgłasza, że zmienia jej się sytuacja dochodowa, jeden z członków rodziny podejmuje zatrudnienie, które trwa do nadal?

Dochód rodziny przekracza kryterium uprawniające do stypendium szkolnego.

Czy koniecznym jest wezwanie takiej osoby do złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na zmianę decyzji, która będzie po ponownej weryfikacji dochodów odmowna?

Lub inna sytuacja, po waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego dochód rodziny przekracza kryterium uprawniające do wypłaty stypendium w drugiej transzy.

W jaki sposób poprowadzić postępowanie?

Czy konieczny jest udział strony?

Czy konieczna jest decyzja odmowna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?