Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, jesteśmy płatnikiem VAT. Prowadzimy księgowość w formie elektronicznej. Do tej pory wszystkie faktury zakupu dotyczące kosztów księgowaliśmy z datą wpływu. Mamy do czynienia z rodzajami dat: data księgowania, data wpływu, data dowodu. W sytuacji, gdy dowód księgowy tj. faktura zakupu wystawiona przez kontrahenta w dniu ostatniego danego miesiąca, wpłynie do nas na początku następnego miesiąca to wyniknie problem z zaksięgowaniem takiego dowodu i zaliczeniem go do kosztów miesiąca, w którym faktycznie nastąpiło to zdarzenie.

Czy w takim przypadku możemy zaksięgować ten dokument pod datą wpływu?

Przy opisie merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przy kwalifikowaniu do ujęcia w księgach rachunkowych gdzie dokonuje się wpisu daty zaksięgowania, wskazuję się na dokumencie datę wpływu dokumentu lub późniejszą.

Jak rozwiązać tą sytuację i jak prawidłowo wskazywać daty w opisie dowodów księgowych przy dekretacji i przy samym dokonywaniu księgowania?

Czy prawidłowe jest ustalenie daty księgowania tożsamej z datą wpływu dowodu księgowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?