Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle obowiązującej ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) - dalej pr.wod. istnieje możliwość sprzedawania przez zakład X części wody pobranej z własnego ujęcia wód podziemnych innemu zakładowi Y?

Który z zakładów i w jakim zakresie powinien w opisanej sytuacji uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Jakie znaczenie w kontekście niniejszego pytania może mieć to, czy pobierana woda jest uzdatniana i czy jest przeznaczona do spożycia przez ludzi?

Jakie są sankcje prawne w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie?

Wobec którego z zakładów są one wówczas stosowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?