Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej formie należy odmówić przekwalifikowania gruntu rolnego na leśny z uwagi na nieudatność uprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kładka wędkarska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy koszt uczestnictwa w zagranicznej konferencjach prezesa i pracownika spółka może zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków po płukaniu kruszywa do zbiornika poeksploatacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C w przypadku nieodpłatnego świadczenia na rzecz beneficjenta organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nauczycielce należy udzielić urlopu okolicznościowego z tytułu zawarcia związku małżeńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odległość budynku od separatora ścieków ropopochodnych jest uregulowana prawnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek udzielać informacji na potrzeby postępowania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy osobie pobierającej zasiłek chorobowy z KRUS przysługuje zasiłek stały z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy otrzymany od stowarzyszenia zwrot kosztów dojazdu stanowi przychód podatkowy członka tego stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracę w niedzielę można zrekompensować czasem wolnym po drugiej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń pracownikowi z ryczałtu za pranie odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego awansem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy prawidłowe będzie księgować opcje typu call i put na konto „Krótkoterminowe aktywa finansowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy przy ładowni baterii wózków akumulatorowych należy zorganizować natrysk awaryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rolnicy mają obowiązek prowadzić PKPiR w formie uproszczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spawarka jest urządzeniem elektrotermicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy szkolenie pracowników szpitala dotyczące obsługi nowych urządzeń technicznych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie specjalizacyjne ulega przedłużeniu w razie choroby lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy uczeń przyjęty do II klasy technikum z I klasy liceum powinien zaliczyć egzaminy klasyfikacyjne z różnic programowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonując usługi na terenie UE, w każdym przypadku muszę dokonać rejestracji w Polsce VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z tytułu prowadzenia samochodu w celu dotarcia do miejsca delegacji pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z tytułu umorzenia zobowiązań wobec dostawcy powstanie u podatnika przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane jest przeterminowane pieczywo oraz inne niewymienione odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak będzie wyglądało odliczenie VAT z faktury od podwykonawcy za naprawę elewacji na budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak można zaskarżyć takie postępowanie naczelnika, które uniemożliwia stronie brania czynnego udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić dochód za dany okres w dochodzie liczonym na potrzeby u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego po ulepszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zrekompensować pracę w sobotę będącą dniem wolnym da pracownika i jednocześnie świętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy ująć w deklaracji VAT fakturę korygującą wystawioną nabywcy w grudniu 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy wyjazd pracownika można zakwalifikować jako podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Która szkoła wypełnia dokumentację o wypadku w pracy, w przypadku gdy nauczyciel uzupełnia etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien sporządzić listę płac za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie prezesa polskiej spółki kapitałowej, jeśli jest on obcokrajowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką datą ująć w PKPiR koszt z tytułu wydatków na zakup paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, jeśli pracownik po wydaniu świadectwa pracy udokumentuje niezdolność do pracy na dzień jego odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy decyzje zmienione w związku ze zmianą kryteriów dochodowych muszą być wydane z datą 1 października?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy kompostowanie pomiotu kurzego wymaga zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy kontakt z larwami muchy plujki należy traktować jako zagrożenie czynnikiem biologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę na obiekt użytkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy nadzór pedagogiczny podlega kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2015 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne