Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik sądowy zwrócił się do banku, w związku z prowadzoną egzekucją w stosunku do powiernika, w oparciu o art. 761 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz art. 105 ust. 1 pkt. 2 lit. ł ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) – dalej pr. bank., o udzielenie informacji o obrotach na rachunku bankowym powierniczym regulowanym w art. 59 pr. bank. Żądane informacje obejmuję wskazanie obrotów i stanów rachunku, podanie wpływów i obciążeń rachunku oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców. Na przedmiotowym rachunku znajdują się wyłącznie środki zdeponowane przez podmiot trzeci (powierzającego).

Czy bank w związku z prowadzeniem rachunku powierniczego, na którym zdeponowane są środki osoby trzeciej nie będącej dłużnikiem, zobowiązany jest udzielić komornikowi prowadzącemu egzekucję przeciwko powiernikowi, żądanych informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?