Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (ryczałt + VAT) w ramach wsparcia antykryzysowego skorzystał z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oferowanego przez powiatowy urząd pracy, art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm). W związku ze znacznym spadkiem przychodów otrzymał wsparcie w wysokości 2340,00 zł.

Czy od faktur opłaconych ww. wsparciem może odliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?