Official Gazette

Ogłoszenie aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

M.P.2017.1183 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

M.P.2017.1182 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

M.P.2017.1181 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

M.P.2017.1180 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2017.1177 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2017.1175 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na rok 2018.

M.P.2017.1173 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1172 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1171 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1170 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1169 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1168 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1167 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1166 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1165 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1164 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1163 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1162 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1161 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1160 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1159 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1158 | postanowienie z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2017.1157 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju.

M.P.2017.1156 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1155 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1154 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1153 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2017.1152 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Rozwoju i Finansów.

M.P.2017.1151 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2017.1150 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2018 r.

M.P.2017.1149 | komunikat z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1148 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1147 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.

M.P.2017.1146 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2017 r.

M.P.2017.1145 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2017.1144 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2017.1143 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2017.1142 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

150. rocznica urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego.

M.P.2017.1141 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci.

M.P.2017.1140 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2017.1139 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1137 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1136 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1135 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1134 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1133 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1132 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1131 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1130 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1129 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1128 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce.

M.P.2017.1127 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1124 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1123 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1122 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1121 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1120 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1119 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1118 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1117 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1116 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1115 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Potępienie ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej.

M.P.2017.1114 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2017.1113 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1110 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2017.1109 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.1107 | postanowienie z dnia 29 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1106 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1105 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1103 | postanowienie z dnia 25 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1102 | postanowienie z dnia 25 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1101 | postanowienie z dnia 23 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1100 | postanowienie z dnia 23 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1099 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.1098 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1097 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1096 | postanowienie z dnia 15 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1095 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny