Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.832

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 275/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Balicki Ryszard, 2. ks. Belniak Józef, 3. Bukowski Marek Paweł, 4. Górski Krzysztof Robert, 5. Jewiak Ireneusz, 6. Kaczyński Jan, 7. Łapa Mirosław Józef, 8. Michelis Maria, 9. Mierecki Piotr Stefan, 10. Nieboraczek Waldemar, 11. Noga Kazimierz Tadeusz, 12. Onoszkiewicz-Henel Tomasz Pankracy, 13. Pieślak Tomasz Andrzej, 14. Podsiedzik Zdzisław Bronisław, 15. Poliński Józef, 16. Puchalski Stanisław, 17. Śniecińska-Dworakowska Wiesława, 18. Tomaszewicz Andrzej Konstanty, 19. Wechowski Lesław Eugeniusz, 20. Wiszniewski Waldemar, 21. Wiśniewski Tomasz, 22. Wnuk Kazimierz, 23. Wyszyński Janusz,

pośmiertnie

24. Ignaczak Stefan Andrzej, 25. Kleitz-Żółtowska Maria Zofia, 26. Melak Stefan, 27. Śnieciński Tadeusz, 28. Wasilewski Piotr Władysław.