Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.837

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 281/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Twardowski Romuald,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania pamięci o najnowszej historii Polski

2. Bajor Hieronim,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej, za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska

3. Bąk Mieczysław Piotr,

za wybitne zasługi na rzecz pielęgnowania pamięci o najnowszej historii Polski, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

4. ks. Kondrak Stanisław,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia publicznego, za działalność społeczną

5. Kowacka Izabela Renata,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju służby zdrowia i opieki medycznej, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

6. Kuta Marcin Jacek,

za wybitne zasługi dla rozwoju edukacji artystycznej, za upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych oraz kultury regionalnej

7. Mordarski Leszek Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

8. Piecha Janina Genowefa,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska rzemieślniczego, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

9. Telecki Józef Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy

10. Zabłocki Zbigniew Bartłomiej,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Wójtowicz Tomasz Grzegorz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz kształtowania i propagowania postaw obywatelskich i patriotycznych polskiej młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Ossowski Andrzej Maria.