Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.830

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 274/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Budyń Jerzy, 2. Bukowski Jerzy Stanisław, 3. Fischer Andrzej Kazimierz, 4. Fischer-Rokosz Anna Krystyna, 5. Galos Aleksander Tadeusz, 6. Gładysz Janusz Maciej, 7. Kopeć Krzysztof Stefan, 8. Krawińska Agnieszka Małgorzata, 9. Krzywda Leszek Tadeusz, 10. Kurczych Wiesław Piotr, 11. Łuczkiewicz Grzegorz Kajetan, 12. ks. Mońko Józef, 13. Niedźwieński Stefan Krzysztof, 14. Polkowska Anna Małgorzata, 15. Rajca Ryszard Franciszek, 16. Ryba Marian Józef, 17. Święs Grażyna Maria, 18. Walusiak Dariusz Kazimierz, 19. Zechenter Anna Maria,

pośmiertnie

20. Bilska-Kubacka Marta Maria, 21. Bryjak Joanna Katarzyna, 22. Hlebowicz Anna, 23. Hlebowicz Jerzy, 24. Huget Bożena Stanisława, 25. Kotarba Janusz, 26. Kozielski Marian Józef, 27. Szewczyk Tomasz Jacek.