Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2020.864

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.41.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Pawła WOŹNEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Saint Lucia.