Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.834

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 277/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antczak Małgorzata Anna, 2. Borowska Bolesława Jadwiga, 3. Brachowski Józef, 4. Brzechczyn Krzysztof Zenon, 5. Gąsiorowski Roman Andrzej, 6. Kowalczyk Genowefa, 7. Krawiec Barbara Ewa, 8. Łoboda Waldemar Jerzy, 9. Pauch Ryszard, 10. Perlik Wojciech Maksymilian, 11. Rosiak Maciej Bogumił, 12. Siomiak Antoni Alfred, 13. Talaśka Regina Janina, 14. Torzewski Ryszard, 15. Walerjańczyk Jerzy Kazimierz, 16. Wiktorowska Barbara, 17. Wojciechowska Barbara Franciszka,

pośmiertnie

18. Garczyński Wojciech Kazimierz.