Utrata mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2020.904

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 9 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r. 1 , 2 , Strona Kambodżańska potwierdziła całkowite wykonanie zobowiązań określonych w art. 4 pkt 1 umowy, w formie listu Ministra Gospodarki i Finansów Królestwa Kambodży do Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 4 pkt 2 umowy Strona Polska dnia 21 stycznia 2016 r. dokonała umorzenia zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 12 umowy, utraciła ona moc obowiązującą dnia 21 stycznia 2016 r.

1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., została ogłoszona w M.P. z 2013 r. poz. 763.
2 Umowa została zmieniona Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisanym w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 592).