Kambodża-Polska. Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r. Phnom Penh 2014.04.24.

Monitor Polski

M.P.2014.592

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2014 r.

PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.,
podpisany w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Kambodży, zwane dalej "Stronami'", pragnąc zawrzeć Protokół o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r. (zwanej dalej "Umową").

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 5 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Prace konserwatorskie, określone w Artykule 4 punkt 1, będą wykonywane w latach 2014-2016 przez wyspecjalizowane polskie przedsiębiorstwa.

2. Ministerstwo Pałacu Królewskiego Królestwa Kambodży będzie pełniło rolę agencji wykonawczej projektu. Agencja wykonawcza projektu, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., podpisze z wyspecjalizowanym polskim przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami odrębny kontrakt określający szczegóły dotyczące zakresu prac, terminów dostaw towarów i usług oraz harmonogram płatności.'"

Protokół wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do czasu całkowitego wykonania przez Strony wszystkich jego postanowień.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

Podpisano w PHONOM PENH w dniu 24 kwietnia 2014 w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, khmerskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku rozbieżności przy interpretacji niniejszego Protokołu za rozstrzygający będzie uważany tekst angielski.