Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. - M.P.2020.857 - OpenLEX

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Monitor Polski

M.P.2020.857

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2020 r.
o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

nr 127.3.2020

Na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190) w związku z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) obwieszcza się, co następuje:

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 3.