Official Gazette

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1129 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1128 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 650. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce.

M.P.2017.1127 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1124 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1123 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1122 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1121 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1120 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1119 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1118 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1117 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1116 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2017.1115 | postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Potępienie ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej.

M.P.2017.1114 | uchwała z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2017.1113 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.1110 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2017.1109 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.1107 | postanowienie z dnia 29 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1106 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1105 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1103 | postanowienie z dnia 25 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1102 | postanowienie z dnia 25 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1101 | postanowienie z dnia 23 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1100 | postanowienie z dnia 23 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1099 | postanowienie z dnia 28 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.1098 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1097 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1096 | postanowienie z dnia 15 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1095 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu odznaczeń.

M.P.2017.1094 | postanowienie z dnia 25 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1093 | postanowienie z dnia 12 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1092 | postanowienie z dnia 4 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1091 | postanowienie z dnia 4 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2017.1090 | postanowienie z dnia 1 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1089 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1088 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1087 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1086 | postanowienie z dnia 1 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.1085 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1084 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów.

M.P.2017.1083 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1082 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1081 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.1080 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018.

M.P.2017.1078 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2017.1077 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1076 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1075 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1074 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1073 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1072 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1071 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1070 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2017.1069 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1068 | postanowienie z dnia 23 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1067 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1066 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

150. rocznica urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939.

M.P.2017.1063 | uchwała z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci Bolesława Leśmiana.

M.P.2017.1062 | uchwała z dnia 15 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r.

M.P.2017.1061 | obwieszczenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

M.P.2017.1060 | postanowienie z dnia 8 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.

M.P.2017.1059 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2017.1058 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1057 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1056 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1055 | postanowienie z dnia 4 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1054 | postanowienie z dnia 13 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1053 | postanowienie z dnia 12 września 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1052 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1051 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1050 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1049 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.1048 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1047 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.1046 | postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2018.

M.P.2017.1044 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Graniczne kwoty przychodu dla 2017 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2017.1042 | komunikat z dnia 21 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Konieczność przeprowadzenia przetargu.

M.P.2017.1039 | ogłoszenie z dnia 14 listopada 2017 r. | Akt utracił moc