Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2020.889

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2020 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.32.2020

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1.
Barbara FRANKOWSKA - w Rzeszowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2.
Renata Karolina ZIELIŃSKA - w Krasnymstawie