Utrata mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2020.909

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. 1 , 2 , Strona polska dnia 7 lipca 2016 r. potwierdziła uregulowanie zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej w formie listu Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Finansów Mongolii, po wcześniejszym wykonaniu przez Stronę mongolską zobowiązań określonych w art. 4 pkt 1 i 2 umowy.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 15 umowy, utraciła ona moc obowiązującą dnia 7 lipca 2016 r.

1 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r., została ogłoszona w M.P. z 2007 r. poz. 1014.
2 Umowa została zmieniona Porozumieniem z dnia 21 stycznia 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r. (M.P. z 2013 r. poz. 180).