Uczczenie 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich.

Monitor Polski

M.P.2020.862

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2020 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie uczczenia 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich

W połowie 1940 r. decyzją Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego powołano Bataliony Chłopskie. Stanowiły one swojego rodzaju fenomen w ponad stuletniej działalności politycznego ruchu ludowego, jak również w dziejach narodu polskiego.

Struktury organizacyjne Batalionów Chłopskich objęły cały obszar okupowanego kraju. Walczyło w nich ponad 157 tys. żołnierzy, a łącznie z sanitariuszami Zielonego Krzyża ponad 170 tys., co czyniło je drugą co do wielkości po Armii Krajowej organizacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Pod względem ilości akcji bojowych Bataliony Chłopskie plasowały się w czołówce organizacji zbrojnych polskiego ruchu oporu. Utworzone przez chłopów i przez nich dowodzone w okresie okupacji dały dowód głębokiego patriotyzmu.

W 80. rocznicę powstania Batalionów Chłopskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Ich twórcom, dowódcom, żołnierzom, sanitariuszom Zielonego Krzyża i wszystkim, którzy w okresie okupacji hitlerowskiej udzielali im wsparcia.