Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.851

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 289/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz pielęgnowania pamięci o najnowszej historii Polski

1. Bruszewski Mieczysław,

za wybitne zasługi dla szkolnictwa artystycznego, za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej

pośmiertnie

2. Strzelecki Andrzej Tadeusz.