Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2020.850

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2020 r.
o nadaniu orderów

Rej. 287/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej, za działalność państwową i publiczną

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Rocki Marek Dariusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i upowszechniania wiedzy o zbrodni katyńskiej, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Patecki Tadeusz Ludwik.