Official Gazette

Wprowadzenie obowiązujących norm ubytków naturalnych dla niektórych artykułów chemicznych.

M.P.1963.61.312 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Przedmiot działalności i rodzaje zakładów gastronomicznych.

M.P.1963.61.311 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.60.310 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie czynności geodezyjnych przy wyznaczaniu obiektów budowlanych.

M.P.1963.60.307 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.59.306 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.59.304 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Obniżenie podatku gruntowego za rok 1963 dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

M.P.1963.59.303 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

M.P.1963.58.302 | zarządzenie z dnia 17 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Pomoc kredytowa dla spadkobierców i współwłaścicieli gospodarstw rolnych.

M.P.1963.58.299 | uchwała z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1963.

M.P.1963.58.298 | uchwała z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1963.57.297 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.295 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.294 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.293 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.292 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.291 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.290 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1963.57.289 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1963.57.287 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1963 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.56.285 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie o unieważnieniu Polskiej Normy.

M.P.1963.56.284 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Lista odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1962 r.

M.P.1963.56.283 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Rejonizacja hodowli owiec.

M.P.1963.56.282 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Zakres działania i organizacji rad ochrony dóbr kultury.

M.P.1963.56.281 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Planowanie i aktywizacja produkcji eksportowej przemysłu terenowego.

M.P.1963.56.280 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.55.279 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie śródlądowych wód za żeglowne i spławne.

M.P.1963.55.278 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.54.274 | zarządzenie z dnia 27 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.54.273 | zarządzenie z dnia 27 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.54.272 | zarządzenie z dnia 27 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.54.271 | zarządzenie z dnia 27 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1963.54.270 | uchwała z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.

M.P.1963.54.269 | uchwała z dnia 29 czerwca 1963 r. | Akt indywidualny

Zasady organizacji i zakres działania służb technicznych w dziedzinie wynalazczości.

M.P.1963.53.268 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.52.267 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.52.266 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wytycznych dla wyznaczania terenów budownictwa jednorodzinnego.

M.P.1963.52.265 | zarządzenie z dnia 16 maja 1963 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P.1963.51.262 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Uzyskiwanie tytułu starszego felczera.

M.P.1963.51.259 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Tryb rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965.

M.P.1963.50.255 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1963.49.254 | zarządzenie z dnia 31 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zgłaszanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do rejestracji.

M.P.1963.49.253 | zarządzenie z dnia 31 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.49.252 | zarządzenie z dnia 27 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.49.251 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.49.250 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.49.249 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1963.49.248 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1963 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie w Białymstoku Oddziału Urzędu Celnego w Kuźnicy Białostockiej.

M.P.1963.49.247 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.48.244 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.48.243 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.48.242 | zarządzenie z dnia 10 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż napojów alkoholowych przez uspołecznione placówki przemysłu gastronomicznego.

M.P.1963.48.241 | zarządzenie z dnia 23 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1963.48.240 | zarządzenie z dnia 28 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia i działalności brygad racjonalizatorskich.

M.P.1963.48.239 | uchwała z dnia 5 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.47.238 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Egzamin na stanowisko rzecznika patentowego.

M.P.1963.47.237 | zarządzenie z dnia 8 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.47.234 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1963.47.233 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.47.232 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zadania prezydiów rad narodowych w organizowaniu i realizacji czynów społecznych.

M.P.1963.47.231 | zarządzenie z dnia 23 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Kurs dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.45.226 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.45.225 | obwieszczenie z dnia 25 maja 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.44.223 | obwieszczenie z dnia 16 maja 1963 r. | Akt utracił moc