Official Gazette

Międzybranżowy centralny ośrodek normalizacyjny organizacji i techniki pracy biurowej oraz wyposażenia biur.

M.P.1963.83.402 | zarządzenie z dnia 24 października 1963 r. | Akt utracił moc

Normatywy czasowe oddawania do eksploatacji kolejowego taboru szynowego naziemnego.

M.P.1963.82.401 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie w 1963 r. zużycia węgla kamiennego i koksu.

M.P.1963.82.399 | zarządzenie z dnia 26 września 1963 r. | Akt utracił moc

Koordynowanie przez gromadzkie rady narodowe kontraktacji produkcji rolniczej.

M.P.1963.82.397 | zarządzenie z dnia 26 października 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.81.396 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.80.394 | obwieszczenie z dnia 21 października 1963 r. | Akt utracił moc

Pobieranie z gruntów kruszywa naturalnego.

M.P.1963.80.392 | zarządzenie z dnia 17 października 1963 r. | Akt utracił moc

Kolejność nazw województw.

M.P.1963.80.391 | zarządzenie z dnia 19 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1963.80.390 | uchwała z dnia 28 października 1963 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.

M.P.1963.80.389 | uchwała z dnia 25 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.79.388 | obwieszczenie z dnia 21 października 1963 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie pobierania opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

M.P.1963.79.387 | zarządzenie z dnia 18 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zakres działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

M.P.1963.79.386 | zarządzenie z dnia 3 października 1963 r. | Akt utracił moc

Uprawianie żeglugi przez statki turystyczne i sportowe na śródlądowych drogach wodnych.

M.P.1963.78.385 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1963.78.384 | zarządzenie z dnia 3 października 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.76.379 | obwieszczenie z dnia 7 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

M.P.1963.76.378 | zarządzenie z dnia 2 października 1963 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków.

M.P.1963.76.376 | zarządzenie z dnia 2 października 1963 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w sprawach tajnych projektów wynalazczych.

M.P.1963.76.375 | zarządzenie z dnia 24 września 1963 r. | Akt utracił moc

Porcjowanie wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

M.P.1963.75.373 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1963 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Odznaki Braterstwa Broni".

M.P.1963.75.372 | uchwała z dnia 7 października 1963 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi.

M.P.1963.75.371 | uchwała z dnia 3 października 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.74.370 | obwieszczenie z dnia 12 września 1963 r. | Akt utracił moc

Rejestracja cudzoziemców za pośrednictwem osób trzecich lub instytucji.

M.P.1963.74.369 | zarządzenie z dnia 25 września 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.73.368 | obwieszczenie z dnia 1 października 1963 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie rent i dodatków do rent.

M.P.1963.73.367 | zarządzenie z dnia 18 września 1963 r. | Akt utracił moc

Normatywy czasowe oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.

M.P.1963.73.366 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Przepisy o rachunkowości budżetowej w prezydiach gromadzkich rad narodowych.

M.P.1963.73.364 | zarządzenie z dnia 24 września 1963 r. | Akt utracił moc

Górna granica i okres spłaty kredytów na spłaty spadkowe.

M.P.1963.73.363 | zarządzenie z dnia 23 września 1963 r. | Akt utracił moc

Odznaka "Wzorowy Kierowca".

M.P.1963.73.362 | uchwała z dnia 24 września 1963 r. | Akt utracił moc

Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła od przemysłu fabrycznego.

M.P.1963.72.361 | okólnik z dnia 5 września 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1964 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

M.P.1963.72.359 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Maksymalna wysokość i warunki udzielania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych.

M.P.1963.72.358 | zarządzenie z dnia 11 września 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.71.357 | obwieszczenie z dnia 6 września 1963 r. | Akt utracił moc

Uznawanie środków trwałych za trwale nieczynne.

M.P.1963.71.356 | instrukcja z dnia 28 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Bliższe określenie tytułów magistra nadawanych absolwentom wyższych szkół artystycznych.

M.P.1963.71.352 | zarządzenie z dnia 3 września 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania i tryb zatwierdzania projektów badań geologicznych.

M.P.1963.71.349 | zarządzenie z dnia 10 września 1963 r. | Akt utracił moc

Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach przestępstw drogowych.

M.P.1963.70.348 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminu wyborów do kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

M.P.1963.70.347 | zarządzenie z dnia 10 września 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Krótkofalowców".

M.P.1963.70.346 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie ciągłości produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.

M.P.1963.70.345 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1963.69.344 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i kompletnych obiektów.

M.P.1963.68.342 | zarządzenie z dnia 3 września 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

M.P.1963.68.339 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenie inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych.

M.P.1963.67.330 | zarządzenie z dnia 23 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.66.329 | obwieszczenie z dnia 1 września 1963 r. | Akt utracił moc

Warunki zdrowia wymagane od pracowników narażonych na działanie pola elektromagnetycznego mikrofal.

M.P.1963.66.328 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.65.327 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1963.65.326 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Normatywy czasowe oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.

M.P.1963.65.325 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1963 r. | Akt utracił moc

Wyeliminowanie nieuzasadnionego importu przy projektowaniu maszyn i zakładów przemysłowych.

M.P.1963.65.323 | uchwała z dnia 12 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.64.322 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 1963 r. | Akt utracił moc

Usługi dla rolnictwa.

M.P.1963.63.317 | uchwała z dnia 19 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.62.316 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 1963 r. | Akt utracił moc

Emblemat, flaga i proporzec Polskich Linii Lotniczych "Lot".

M.P.1963.61.313 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1963 r. | Akt utracił moc