Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1972.43.233

Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1972 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 4 września 1972 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych. *

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 11/72, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursów zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 4 września 1972 r. Jednocześnie tracą moc tabele kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych nr 7/72, 9/72 i 10/72, stanowiące załączniki do obwieszczeń Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca, 18 lipca i 9 sierpnia 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 34, poz. 188, Nr 36, poz. 205 i Nr 40, poz. 222).

ZAŁĄCZNIK

TABELA KURSÓW Nr 11/72

Kursy podstawowe
KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupnosprzedażśredni kurs
Albania 100 leków 79,80 80,20 80,-
Australia 1 dolar

australijski

4,38 4,40 4,39
Austria 100 szylingów 16,09 16,17 16,13
Belgia 100 franków 8,31 8,35 8,33
Bułgaria 100 lewów341,02342,74341,88
Cejlon 100 rupii 57,45 57,73 57,59
Chińska Republika Ludowa 100 juanów199,50200,50200,-
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 53,29 53,55 53,42
Egipt 1 funt 8,43 8,47 8,45
Finlandia 100 marek 88,84 89,28 89,06
Francja 100 franków

handlowych

72,92 73,28 73,10
Francja 100 franków

finansowych

75,34 75,72 75,53
Ghana 1 cedi 2,86 2,88 2,87
Grecja 100 drachm 12,24 12,30 12,27
Hiszpania 100 peset 5,79 5,81 5,80
Holandia 100 florenów113,99114,57114,28
Indie 100 rupii 50,43 50,67 50,55
Islandia 100 koron 4,17 4,19 4,18
Izrael 1 funt 0,87 0,89 0,88
Japonia1.000 jenów 12,17 12,23 12,20
Jugosławia 100 nowych dinarów 21,60 21,70 21,65
Kanada 1 dolar 3,76 3,78 3,77
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów332,20333,80333,-
Kuba 1 peso 3,99 4,01 4,-
Liban 100 funtów118,97119,57119,27
Libia 1 dinar 11,17 11,23 11,20
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,-
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75100,25100,-
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek179,55180,45180,-
Niemiecka Republika Federalna 100 marek115,54116,12115,83
Norwegia 100 koron 56,37 56,65 56,51
Pakistan 100 rupii 33,37 33,53 33,45
Portugalia 100 escudo 13,69 13,75 13,72
Rumunia 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 3,67 3,69 3,68
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów104,72105,24104,98
Szwajcaria 100 franków 97,92 98,42 98,17
Szwecja 100 koron 77,69 78,07 77,88
Tunezja 1 dinar 7,60 7,64 7,62
Turcja 100 funtów 26,22 26,36 26,29
Węgry 100 forintów 33,99 34,16 34,074
Wielka Brytania 1 funt 9,02 9,06 9,04
Demokratyczna Republika Wietnamu 100 dongów135,70136,30136,-
Włochy1.000 lirów 6,32 6,36 6,34
ZSRR 100 rubli443,33445,55444,44

Kursów podstawowych nie stosuje się przy rozliczaniu transakcji bieżących.

Kursy specjalne

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupnosprzedażśredni kurs
Australia 1 dolar

australijski

26,30 26,40 26,35
Austria 100 szylingów 96,55 97,05 96,80
Belgia 100 franków 49,90 50,1050,-
Dania 100 koron319,70321,30320,50
Egipt 1 funt*) 50,57 50,83 50,70
Finlandia 100 marek533,-535,70534,35
Francja 100 franków

handlowych

437,50439,70438,60
Francja 100 franków

finansowych**)

452,04454,32453,18
Ghana 1 cedi*) 17,18 17,26 17,22
Grecja 100 drachm*) 73,40 73,80 73,60
Hiszpania 100 peset 34,70 34,90 34,80
Holandia 100 florenów684,-687,40685,70
Indie 100 rupii*)302,55304,05303,30
Islandia 100 koron*) 25,05 25,15 25,10
Japonia1.000 jenów*) 72,95 73,35 73,15
Jugosławia 100 nowych dinarów129,60130,20129,90
Kanada 1 dolar 22,60 22,70 22,65
Kuba 1 peso*) 23,94 24,0624,-
Libia 1 dinar 67,05 67,35 67,20
Niemiecka Republika Federalna 100 marek693,25696,75695,-
Norwegia 100 koron338,25339,95339,10
Pakistan 100 rupii*)200,20201,20200,70
Portugalia 100 escudo 82,10 82,50 82,30
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 22,02 22,14 22,08
Szwajcaria 100 franków587,55590,45589,-
Szwecja 100 koron466,10468,40467,25
Turcja 100 funtów149,50150,20149,85
Wielka Brytania 1 funt 54,10 54,40 54,25
Włochy1.000 lirów 37,95 38,15 38,05

Kursy specjalne stosuje się w rozliczeniach bieżących z tytułów usługowych i różnych.

*) Pieniędzy opiewających na tę walutę Narodowy Bank Polski nie skupuje.

**) Kurs franka finansowego ma zastosowanie przy wszelkich rozliczeniach gotówkowych (kupno-sprzedaż pieniędzy francuskich), a także w rozliczeniach z osobami fizycznymi i prawnymi nie będącymi jednostkami gospodarki uspołecznionej z następujących tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) alimentów, zapomóg i spadków, 3) praw autorskich, 4) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 5) składek do organizacji międzynarodowych, 6) dochodów i realizacji mienia, 7) rent i emerytur, 8) ubezpieczeń społecznych.

Kursy podstawowe z dopłatą

KrajWalutaDewizy i pieniądze
kupnosprzedażśredni kurs
Albania 100 leków 182,30 183,20 182,75
Bułgaria 100 lewów1.956,631.966,451.961,54
Chińska Republika Ludowa 100 juanów1.183,081.189,021.186,05
Czechosłowacja 100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów1.059,841.065,161.062,50
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumunia 100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgry 100 forintów 116,40 117,- 116,70
Demokratyczna Republika Wietnamu 100 dongów 794,88 798,88 796,88
ZSRR 100 rubli1.526,171.533,831.530,-

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatności niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, przy czym przy kupnie i sprzedaży pieniędzy zagranicznych i czeków w obsłudze ruchu turystycznego stosuje się kursy średnie.

Przy skupie opiewających na ruble czeków podróżniczych Banku dla Handlu Zagranicznego ZSRR w Moskwie, płatnych poza granicami Związku Radzieckiego w walucie kraju realizacji, Narodowy Bank Polski stosuje uzgodniony z wymienionym bankiem kurs zł 2.682,72 za 100 rubli.

* Od dnia 18 września 1972 r. nin. obwieszczenie obowiązuje ze zmianami wynikającymi z obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 września 1972 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (M.P.72.45.251).