Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1972.35.197

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1972 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 lipca 1972 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursów nr 8/72 stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Kursy dewiz i pieniędzy funta angielskiego zawarte w powyższej tabeli obowiązują od dnia 6 lipca 1972 r. Jednocześnie tracą moc kursy tej waluty zawarte w tabeli kursów nr 7/72 z dnia 1 lipca 1972 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 188). Kursy pozostałych walut, zawarte w tabeli kursów nr 7/72 nadal zachowują ważność.

ZAŁĄCZNIK

Tabela kursów Nr 8/72

Kursy podstawowe
KrajWalutaDewizy i pieniądze
KupnoSprzedażŚredni kurs
Wielka Brytania1 funt8,898,938,91

Kursy specjalne

KrajWalutaDewizy i pieniądze
KupnoSprzedażŚredni kurs
Wielka Brytania1 funt53,3553,6553,50