Official Gazette

(bez tytułu - dot. zwolnienia E.Ochaba ze stanowiska Przewodniczącego Rady Państwa).

M.P.1968.15.99 | uchwała z dnia 11 kwietnia 1968 r. | Akt indywidualny

Wybór Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1968.15.98 | uchwała z dnia 11 kwietnia 1968 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

M.P.1968.14.95 | zarządzenie z dnia 26 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Kolegia rektorskie.

M.P.1968.14.93 | zarządzenie z dnia 23 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.13.87 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.13.86 | obwieszczenie z dnia 20 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niektórymi materiałami drzewnymi.

M.P.1968.13.83 | zarządzenie z dnia 18 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1968.13.79 | uchwała z dnia 23 marca 1968 r. | Akt nienormatywny

Używanie pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P.1968.12.78 | zarządzenie z dnia 12 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie opłat za świadczenia zakładów pomocy społecznej.

M.P.1968.12.75 | uchwała z dnia 15 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez domy małych dzieci.

M.P.1968.12.74 | uchwała z dnia 15 marca 1968 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1968.11.73 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Pobór w 1968 r.

M.P.1968.10.67 | zarządzenie z dnia 29 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Organizacja skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.

M.P.1968.10.65 | zarządzenie z dnia 1 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach i osiedlach.

M.P.1968.10.64 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Normy budżetowe na żywienie w niektórych urządzeniach socjalno-kulturalnych.

M.P.1968.10.63 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Inspekcji Radiowej.

M.P.1968.10.59 | uchwała z dnia 20 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.9.56 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1968.9.55 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.9.54 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Szczegółowa organizacja i zakres działania okręgowych zarządów wodnych.

M.P.1968.9.52 | zarządzenie z dnia 23 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Nadzór techniczny nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.

M.P.1968.9.51 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1968.8.48 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.

M.P.1968.8.44 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1968 r. | Akt jednorazowy

Właściwe wykorzystywanie pracowniczych legitymacji ubezpieczeniowych.

M.P.1968.7.41 | pismo okólne z dnia 6 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.6.37 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.

M.P.1968.6.35 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1968 r. | Akt jednorazowy

Zmiana i ustalenie nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P.1968.6.34 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej dla korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego.

M.P.1968.6.33 | zarządzenie z dnia 2 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności.

M.P.1968.6.32 | uchwała z dnia 3 lutego 1968 r. | Akt jednorazowy

Terytorialny zasięg działania wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych.

M.P.1968.5.30 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.4.27 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

M.P.1968.4.24 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1968 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

M.P.1968.3.22 t.j. | uchwała z dnia 16 sierpnia 1957 r. | Akt utracił moc

Produkcja wyrobów ciastkarskich.

M.P.1968.3.19 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie niektórych rent.

M.P.1968.3.18 | uchwała z dnia 25 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Wzmocnienie i zabezpieczenie dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1968.3.17 | uchwała z dnia 24 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1968.3.16 | uchwała z dnia 24 stycznia 1968 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.2.15 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1968.2.14 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Obowiązek zawiadamiania organów finansowych o zawarciu umowy.

M.P.1968.2.12 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Wytyczne projektowania mebli biurowych.

M.P.1968.2.11 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Wytyczne techniczne zagospodarowania pomieszczeń administracyjno-biurowych.

M.P.1968.2.10 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie do realizacji drobnych inwestycji.

M.P.1968.2.9 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc