Odwołanie ministra.

Monitor Polski

M.P.1980.27.147

Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1980 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 21 listopada 1980 r.
w sprawie odwołania ministra.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - odwołuje Obywatela Macieja Wirowskiego ze stanowiska ministra.