Official Gazette

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1968.1.7 | obwieszczenie z dnia 4 stycznia 1968 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1968.

M.P.1968.1.2 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.72.356 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

M.P.1967.72.354 | uchwała z dnia 22 grudnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Regulamin dyscyplinarny prokuratorów wojskowych.

M.P.1967.72.353 | uchwała z dnia 22 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.

M.P.1967.72.352 | uchwała z dnia 22 grudnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Regulamin dyscyplinarny pracowników prokuratorskich.

M.P.1967.72.351 | uchwała z dnia 22 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.71.349 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.71.348 | obwieszczenie z dnia 11 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

M.P.1967.71.347 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na 1968 r. i podstawowe założenia planu na 1969 r.

M.P.1967.70.341 | uchwała z dnia 20 grudnia 1967 r. | Akt nienormatywny

Rachunkowość jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1967.69.340 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.68.339 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.68.338 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.67.332 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.67.331 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.67.330 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.67.329 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.67.328 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.

M.P.1967.67.327 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt jednorazowy

Gromadzenie przez przedsiębiorstwa państwowe nadwyżek finansowych na oprocentowanych rachunkach bankowych.

M.P.1967.67.326 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.66.322 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.66.321 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.66.320 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1967.66.319 | uchwała z dnia 30 listopada 1967 r. | Akt jednorazowy

Inwestycje priorytetowe.

M.P.1967.66.317 | uchwała z dnia 26 października 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.65.316 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: okólnik w sprawie określenia przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.

M.P.1967.65.315 | okólnik z dnia 21 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.65.314 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.65.313 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Sposób ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych.

M.P.1967.65.312 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1967.64.311 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".

M.P.1967.64.310 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Koordynacja prac resortowych jednostek powołanych do kontroli jakości i odbiorów technicznych wyrobów.

M.P.1967.64.309 | uchwała z dnia 16 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Gospodarki Komunalnej.

M.P.1967.64.307 | uchwała z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Przemysłu Ciężkiego.

M.P.1967.64.306 | uchwała z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Przemysłu Maszynowego.

M.P.1967.64.305 | uchwała z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Ciężkiego.

M.P.1967.64.304 | uchwała z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt indywidualny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.63.303 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie niektórych ośrodków transportu leśnego do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

M.P.1967.63.302 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych wód śródlądowych za żeglowne i spławne.

M.P.1967.63.301 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.62.300 | obwieszczenie z dnia 31 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.62.299 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.62.298 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1967.62.297 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie w przedmioty ortopedyczne niektórych grup ludności.

M.P.1967.62.296 | uchwała z dnia 10 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.61.294 | obwieszczenie z dnia 31 października 1967 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1950 r.

M.P.1967.61.293 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.61.291 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.61.290 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.61.289 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.61.288 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Opłaty związane z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

M.P.1967.60.286 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.60.285 | zarządzenie z dnia 7 października 1967 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych stawek amortyzacyjnych.

M.P.1967.60.284 | zarządzenie z dnia 27 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego.

M.P.1967.60.283 | zarządzenie z dnia 21 października 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.59.282 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji i zakres działania służb technicznych w dziedzinie wynalazczości.

M.P.1967.59.281 | zarządzenie z dnia 14 października 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie projektowania inwestycji.

M.P.1967.58.279 | zarządzenie z dnia 9 października 1967 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.

M.P.1967.57.278 | zarządzenie z dnia 9 października 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1967.57.277 | uchwała z dnia 26 września 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.56.276 | obwieszczenie z dnia 13 października 1967 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1967.56.274 | zarządzenie z dnia 3 października 1967 r. | Akt utracił moc