Official Gazette

Ryczałty za noclegi w podróżach służbowych.

M.P.1968.29.195 | uchwała z dnia 27 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie przewozów pracowniczych i wycieczkowych autobusami.

M.P.1968.29.194 | uchwała z dnia 27 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Gospodarka ogumieniem trakcyjnym.

M.P.1968.29.193 | uchwała z dnia 18 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.28.192 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.28.191 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Wysokość odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

M.P.1968.28.189 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.27.186 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1968.27.185 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1968.27.184 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1968.27.180 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1968.27.179 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1968.27.178 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1968.27.177 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1968.27.176 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt jednorazowy

Wzorcowy statut uzdrowiska.

M.P.1968.27.174 | uchwała z dnia 28 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic pomiędzy wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

M.P.1968.26.172 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Instrukcja dotycząca opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych na 1969 r.

M.P.1968.26.170 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Zasłużony Stoczniowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1968.26.167 | uchwała z dnia 8 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1968.25.166 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.

M.P.1968.25.163 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Regulamin komisji do kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy.

M.P.1968.25.162 | zarządzenie z dnia 31 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Stosowanie cen ewidencyjnych towarów w obrocie krajowym przez państwowe jednostki handlowe.

M.P.1968.25.160 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

M.P.1968.25.159 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady wykonania niektórych przepisów o emeryturach i rentach.

M.P.1968.24.157 | zarządzenie z dnia 30 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.

M.P.1968.24.156 | uchwała z dnia 28 maja 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia funduszu aktywizacji małych miast.

M.P.1968.24.155 | uchwała z dnia 28 maja 1968 r. | Akt jednorazowy

Bezpłatne urlopy dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.

M.P.1968.24.154 | uchwała z dnia 24 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.23.153 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1968.23.152 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.22.150 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego.

M.P.1968.22.148 | zarządzenie z dnia 16 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności zawodowych geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.

M.P.1968.22.147 | zarządzenie z dnia 16 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.21.143 | obwieszczenie z dnia 9 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Kontrola warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy.

M.P.1968.21.138 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb opracowywania planów zatrudnienia inwalidów.

M.P.1968.21.137 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wydawanie kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb wędką.

M.P.1968.21.136 | zarządzenie z dnia 10 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece stałopalne.

M.P.1968.21.134 | zarządzenie z dnia 10 maja 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: statut Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

M.P.1968.21.133 | uchwała z dnia 24 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1968.20.132 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Gospospodarowanie funduszami celowymi.

M.P.1968.20.131 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

M.P.1968.20.130 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1968.20.129 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1968.20.127 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.19.125 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady i wysokość stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.

M.P.1968.19.124 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska.

M.P.1968.19.123 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Fundusz zakładowy i fundusz nagród w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładczą.

M.P.1968.19.119 | uchwała z dnia 24 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości wzrostu kolejowych emerytur i rent.

M.P.1968.18.116 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Obowiązek zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych (przepracowanych).

M.P.1968.18.115 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dotyczące organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej.

M.P.1968.18.114 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad ustalania opłat za niektóre świadczenia lecznicze.

M.P.1968.18.113 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1968.17.112 | zarządzenie z dnia 14 marca 1968 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ewidencjonowania i rozliczania zmian w narodowym planie gospodarczym.

M.P.1968.16.111 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Komisja Organizacji Zarządzania.

M.P.1968.16.110 | uchwała z dnia 16 kwietnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne.

M.P.1968.15.107 | uchwała z dnia 20 lutego 1968 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ministra Członka Rządu.

M.P.1968.15.106 | uchwała z dnia 11 kwietnia 1968 r. | Akt indywidualny