Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep. - M.P.1980.31.182 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

Monitor Polski

M.P.1980.31.182

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 30 grudnia 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 146 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183, z 1972 r. Nr 55, poz. 382, z 1974 r. Nr 23, poz. 140, z 1975 r. Nr 29, poz. 155 i z 1976 r. Nr 20, poz. 128) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep (Monitor Polski z 1976 r. Nr 14, poz. 67, z 1978 r. Nr 39, poz. 155 i z 1980 r. Nr 13, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Znaki rejestracyjne i znaki próbne są barwy białej, z zastrzeżeniem przepisu § 4 ust. 5.",

2)
w § 4:
a)
po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Znaki rejestracyjne tablic rejestracyjnych tymczasowych, przeznaczonych do oznaczania pojazdów w celu umożliwienia ich przejazdu z miejsca zakupu do miejsca zamieszkania lub siedziby ich właścicieli albo w celu wywozu za granicę, są barwy żółtej. Znaki te składają się z jednej wielkiej litery i sześciocyfrowej liczby; w układzie dwurzędowym literę i dwie pierwsze cyfry umieszcza się w rzędzie górnym, a pozostałe cyfry - w dolnym.",

b)
dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 6,
3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Ustala się następujące oznaczenia tablic w województwach:

Lp.WojewództwoOznaczenia tablic rejestracyjnych, z wyjątkiem tymczasowych, oraz tablic ze znakami próbnymiOznaczenia tablic rejestracyjnych tymczasowych
1234
IIIIIIIVVVI
1stołeczne warszawskieWAWSWIWUWGWFod A 000001 do A 499999
2bialskopodlaskieBPBABSod A 500000 do A 999999
3białostockieBKBTBIod B 000001 do B 499999
4bielskieBBBLBOod B 500000 do B 999999
5bydgoskieBYBGBDBCod C 000001 do C 499999
6chełmskieCHCMCUod C 500000 do C 999999
7ciechanowskieCICNCAod D 000001 do D 499999
8częstochowskieCZCECOod D 500000 do D 999999
9elbląskieELEGEBod E 000001 do E 499999
10gdańskieGDGKGAGNod E 500000 do E 999999
11gorzowskieGOGWGRod F 000001 do F 499999
12jeleniogórskieJGJEJAod F 500000 do F 999999
13kaliskieKLKZKPod G 000001 do G 499999
14katowickieKAKTKBKCKDod G 500000 do G 999999
15kieleckieKIKEKJod H 000001 do H 499999
16konińskieKNKMKFod H 500000 do H 999999
17koszalińskieKOKGKYod I 000001 do I 499999
18miejskie krakowskieKRKKKWKVod I 500000 do I 999999
19krośnieńskieKSKUKHod J 000001 do J 499999
20legnickieLGLCLIod J 500000 do J 999999
21leszczyńskieLELSLNod K 000001 do K 499999
22lubelskieLULLLBod K 500000 do K 999999
23łomżyńskieLOLMLAod L 000001 do L 499999
24miejskie łódzkieLDLZLFLWod L 500000 do L 999999
25nowosądeckieNSNONAod M 000001 do M 499999
26olsztyńskieOLONOTod M 500000 do M 999999
27opolskieOPOEODod N 000001 do N 499999
28ostrołęckieOSOKORod N 500000 do N 999999
29pilskiePIPAPYod O 000001 do O 499999
30piotrkowskiePTPKPUod O 500000 do O 999999
31płockiePLPCPBod P 000001 do P 499999
32poznańskiePOPNPZPWod P 500000 do P 999999
33przemyskiePRPMPEod R 000001 do R 499999
34radomskieRARORDod R 500000 do R 999999
35rzeszowskieRZRERWod S 000001 do S 499999
36siedleckieSESDSTod S 500000 do S 999999
37sieradzkieSISASBod T 000001 do T 499999
38skierniewickieSKSNSFod T 500000 do T 999999
39słupskieSLSPSGod U 000001 do U 499999
40suwalskieSUSWSOod U 500000 do U 999999
41szczecińskieSZSCSMod V 000001 do V 499999
42tarnobrzeskieTGTBTEod V 500000 do V 999999
43tarnowskieTATNTWod W 000001 do W 499999
44toruńskieTOTUTYod W 500000 do W 999999
45wałbrzyskieWBWYWHod X 000001 do X 499999
46włocławskieWLWKWEod X 500000 do X 999999
47wrocławskieWRWOWCWWod Y 000001 do Y 499999
48zamojskieZAZMZCod Y 500000 do Y 999999
49zielonogórskieZGZEZNod Z 000001 do Z 499999

2. Kolejne pary liter wymienione w ust. 1 w kolumnach od I do VI stosuje się po wyczerpaniu pojemności uzyskanej z użycia pary liter kolumny poprzedzającej.",

4)
w § 12 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1980 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1982 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.