Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.31.437 | postanowienie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.31.436 | postanowienie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.31.435 | postanowienie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.31.434 | postanowienie z dnia 13 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.31.433 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1998 r.

M.P.1998.30.432 | obwieszczenie z dnia 2 września 1998 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1998.30.431 | obwieszczenie z dnia 4 września 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.430 | postanowienie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.30.429 | postanowienie z dnia 10 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.428 | postanowienie z dnia 9 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.427 | postanowienie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.426 | postanowienie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.30.425 | postanowienie z dnia 6 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.424 | postanowienie z dnia 2 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.30.423 | postanowienie z dnia 2 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.30.422 | postanowienie z dnia 2 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.421 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.420 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.419 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.418 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.30.417 | postanowienie z dnia 16 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 49 - Włocławek.

M.P.1998.30.416 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Jana Nowaka.

M.P.1998.30.415 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

M.P.1998.30.414 | uchwała z dnia 11 września 1998 r. | Akt nienormatywny

System alimentacyjny.

M.P.1998.30.413 | uchwała z dnia 10 września 1998 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.1998.29.409 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1998.29.408 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.29.407 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.29.406 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.29.405 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.

M.P.1998.28.404 | komunikat z dnia 12 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1998 r.

M.P.1998.28.403 | komunikat z dnia 18 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 1998 r.

M.P.1998.28.402 | komunikat z dnia 14 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1998 r.

M.P.1998.28.401 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 1998 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1998 r.

M.P.1998.28.399 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1998 r.

M.P.1998.28.398 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1998 r.

M.P.1998.28.397 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Zm.: wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czas ich otwarcia.

M.P.1998.28.396 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.1998.28.394 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych na kadencję w latach 1998-2003.

M.P.1998.28.392 | uchwała z dnia 17 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.28.391 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.28.390 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1998.27.385 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1998 r. | Akt jednorazowy

Powołanie wojewódzkich komisarzy wyborczych na kadencję w latach 1998-2003.

M.P.1998.27.384 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1998 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1998 r.

M.P.1998.26.382 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 1998 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1998.26.381 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1998.26.379 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.26.378 | postanowienie z dnia 10 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1998.26.377 | postanowienie z dnia 29 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1998.26.376 | postanowienie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.26.375 | postanowienie z dnia 28 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.1998.25.372 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1998 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1998.25.371 | postanowienie z dnia 27 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1998.25.370 | postanowienie z dnia 27 lipca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1998.25.369 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.25.368 | postanowienie z dnia 27 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.25.367 | postanowienie z dnia 22 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.25.366 | postanowienie z dnia 3 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

M.P.1998.25.365 | uchwała z dnia 24 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Organizacja XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem.

M.P.1998.25.364 | uchwała z dnia 24 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1998.25.363 | uchwała z dnia 23 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1998 r.

M.P.1998.24.361 | komunikat z dnia 15 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1998.24.359 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1998 r.

M.P.1998.24.358 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1998 r.

M.P.1998.24.357 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1998 r.

M.P.1998.24.356 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1998 r.

M.P.1998.24.355 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 1998 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.352 | postanowienie z dnia 21 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1998.24.351 | postanowienie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1998.24.350 | postanowienie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1998.24.349 | postanowienie z dnia 12 maja 1998 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1998.24.348 | postanowienie z dnia 8 maja 1998 r. | Akt indywidualny